Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

70. Rekreacja na wolnym powietrzu

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Suchoraba

Planowany koszt: 33 155 zł

Wybrany do realizacji

71. Remont i modernizacja pomieszczeń OSP Niepołomice. Doposażenie sprzętowo-mundurowe strażaka OSP Niepołomice

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Śródmieście

Planowany koszt: 22 000 zł

Wybrany do realizacji

72. Zakup instrumentów dla Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Niepołomice

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Śródmieście

Planowany koszt: 5 200 zł

Wybrany do realizacji

73. Zakup sprzętu dla OSP Słomiróg tj.: aparat powietrzny 4szt., pompa pływająca, pompa elektryczna

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Słomiróg

Planowany koszt: 27 000 zł

Wybrany do głosowania

74. Wycieczka mieszkańców Zakrzowca do Kazimierza Dolnego

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Zakrzowiec

Planowany koszt: 6 300 zł

Wybrany do głosowania

75. Wycieczka mieszkańców Zakrzowca do Łańcuta

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Zakrzowiec

Planowany koszt: 6 050 zł

Wybrany do głosowania

76. Plac zabaw przy domu kultury

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Zagórze

Planowany koszt: 42 000 zł

Wybrany do głosowania

78. Jazowy park sportowy - budowa boiska do koszykówki z infrastrukturą

Charakter: ponadlokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Jazy

Planowany koszt: 260 000 zł

W ramach tego projektu planujemy wykonać w pełni wyposażone boisko do koszykówki, wraz z zakupem i montażem piłko-chwytów. Jest to kolejny element realizacji wybranego pr... Czytaj więcej...

W ramach tego projektu planujemy wykonać w pełni wyposażone boisko do koszykówki, wraz z zakupem i montażem piłko-chwytów. Jest to kolejny element realizacji wybranego przez mieszkańców projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego (95 arów) przy ul. Kruczej w Niepołomicach.

Wybrany do realizacji

79. Doposażenie placu zabaw przy osiedlu Park Eko - kontynuacja prac przy tworzeniu parku o powierzchni 95 arów

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Jazy

Planowany koszt: 34 904 zł

Wybrany do realizacji

80. Remont zaplecza magazynowego w Ośrodku Harcerskim Szczepu "Puszcza" oraz wymiana dostawczego samochodu terenowego.

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Zakościele

Planowany koszt: 56 000 zł

Wybrany do głosowania

82. Urządzenie do ćwiczeń dla starszych osób na placu zabaw przy ul.Piaskowej

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Piaski

Planowany koszt: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

84. Przedszkolak w świecie technologii cyfrowych

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Śródmieście

Planowany koszt: 47 970 zł

Wybrany do głosowania

85. Zakup kaftanów damskich i męskich dla zespołu śpiewaczego Melodia z Zakrzowca

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Zakrzowiec

Planowany koszt: 7 200 zł

Wybrany do realizacji

87. Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół grobli stawu Benedyktyńskiego w Zakrzowcu

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Zakrzowiec

Planowany koszt: 39 522 zł

Wybrany do głosowania

88. Doposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkolno-przedszk. w Zagórzu w urządzenie sprawnościowe oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół boiska

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Zagórze

Planowany koszt: 32 400 zł

Wybrany do realizacji

89. Sprzęt ratowniczy

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Staniątki

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

90. Bezpieczny strażak

Charakter: ponadlokalny

Jednostka pomocnicza: Staniątki

Planowany koszt: 260 000 zł

Wybrany do realizacji

92. Bajkowa sala zabaw w Przedszkolu Samorządowym im.św.Kingi w Podłężu

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Podłęże

Planowany koszt: 19 800 zł

Wybrany do realizacji

93. Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Podłęże

Planowany koszt: 45 000 zł

Wybrany do realizacji

94. Doposażenie szkolnej biblioteki

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Staniątki

Planowany koszt: 15 000 zł

Odrzucony formalnie

12. Wykonanie parku wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Podgrabie na terenie placu przy OSP Niepołomice Podgrabie

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Podgrabie

Planowany koszt: 41 862 zł

Odrzucony formalnie

48. „Rekreacja na wolnym powietrzu”

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Suchoraba

Planowany koszt: 33 155 zł

Założeniem projektu „Rekreacja na wolnym powietrzu” będzie zagospodarowanie terenu elementami sprzyjającymi ćwiczeniom koordynacji i zabawie starszych dzieci oraz małej ... Czytaj więcej...

Założeniem projektu „Rekreacja na wolnym powietrzu” będzie zagospodarowanie terenu elementami sprzyjającymi ćwiczeniom koordynacji i zabawie starszych dzieci oraz małej architektury (siedziska, ławki), by stał się o miejscem wypoczynku, sprzyjał zabawie i integracji uczniów oraz wiejskiej społ

Odrzucony formalnie

55. Samoobrona Kobiet

Charakter: ponadlokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Śródmieście

Planowany koszt: 20 800 zł

Projekt zakłada realizację warsztatów samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet i dziewcząt. Zakładamy 5 warsztatów po 14 osób każdy (łącznie 70 osób). Czas trwania wars... Czytaj więcej...

Projekt zakłada realizację warsztatów samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet i dziewcząt. Zakładamy 5 warsztatów po 14 osób każdy (łącznie 70 osób). Czas trwania warsztatu to 12 godzin zegarowych podzielonych na dwa dni. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety i dziewczęta w dowolnym wieku.

Odrzucony merytorycznie

9. Modernizacja infrastruktury drogowej związana z budową kanalizacji deszczowej w rejonie Mikoniowiec.

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Wola Batorska

Planowany koszt: 65 000 zł

Z uwagi na brak rowów melioracyjnych oraz naturalne ukształtowanie terenu na drodze gminnej po większym deszczu gromadzi się woda opadowa powodująca postępującą degradacj... Czytaj więcej...

Z uwagi na brak rowów melioracyjnych oraz naturalne ukształtowanie terenu na drodze gminnej po większym deszczu gromadzi się woda opadowa powodująca postępującą degradacje nawierzchni asfaltowej. Stojąca woda przez kilka dni po ustaniu opadów utrudnia bezpieczny ruch pieszych oraz przejazd pojazdów.

Odrzucony merytorycznie

11. Modernizacja drogi gminnej w Zagórzu

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Zagórze

Planowany koszt: 42 200 zł

Projekt zakłada wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej drodze na granicy miejscowości Zagórze i Suchoraba, na odcinku 200m o szerokości 3m (600m2). Droga znajduje s... Czytaj więcej...

Projekt zakłada wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej drodze na granicy miejscowości Zagórze i Suchoraba, na odcinku 200m o szerokości 3m (600m2). Droga znajduje się na działkach (Identyfikatory działki z ewidencji gruntów): 121904_5.0010.626/2; 121904_5.0006.5/3 oraz 121904_5.0006.2/3.

Odrzucony merytorycznie

16. Plac zabaw inspirowany naturą - "Kraina Hobbita"

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Podłęże

Planowany koszt: 50 000 zł

Plac zabaw inspirowany naturą, przyjazny człowiekowi i środowisku, zbudowany z elementów takich jak drewniane belki, pnie, liny i kamienne ścieżki. Utworzenie niewielkich... Czytaj więcej...

Plac zabaw inspirowany naturą, przyjazny człowiekowi i środowisku, zbudowany z elementów takich jak drewniane belki, pnie, liny i kamienne ścieżki. Utworzenie niewielkich wzniesień i mini - tuneli zachęci dzieci do aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku oraz wykształci postawy proekologiczne.

Odrzucony merytorycznie

17. Adaptacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zakrzowie (klatka schodowa oraz korytarz przedszkolny)

Charakter: ponadlokalny

Jednostka pomocnicza: Zakrzów

Planowany koszt: 260 000 zł

Nasz projekt zakłada przebudowę klatki schodowej tak, aby spełniała wymogi konieczne do bezpiecznego funkcjonowania uczniów klas I-III oraz adaptację części korytarza na ... Czytaj więcej...

Nasz projekt zakłada przebudowę klatki schodowej tak, aby spełniała wymogi konieczne do bezpiecznego funkcjonowania uczniów klas I-III oraz adaptację części korytarza na łazienki dla przedszkola.Modernizacja budynku da nam możliwość zapewnienia bezpiecznych warunków dużej liczbie dzieci i młodzieży.

Odrzucony merytorycznie

18. Rozbudowa Placu zabaw przy ul Topolowej - etap II

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Jazy

Planowany koszt: 53 500 zł

Kolejny etap prac dotyczący rozbudowy placu zabaw przy ul Topolowej obejmował będzie dalsze doposażenie o elementy takie jak - boisko do kosza oraz linarium.

Odrzucony merytorycznie

19. -> Jaz(d)y na lodzie <- Lodowisko dla Mieszkańców!

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Jazy

Planowany koszt: 43 000 zł

Projekt przewiduje uruchomienie w sezonie zimowym sztucznego lodowiska na osiedlu Jazy! Atrakcja będzie dostępna dla wszystkich chętnych: od dzieciaków, po seniorów. Umoż... Czytaj więcej...

Projekt przewiduje uruchomienie w sezonie zimowym sztucznego lodowiska na osiedlu Jazy! Atrakcja będzie dostępna dla wszystkich chętnych: od dzieciaków, po seniorów. Umożliwi aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Odrzucony merytorycznie

21. Kieszonkowy Plac Zabaw w Boryczowie - ,,Calineczka''

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Boryczów

Planowany koszt: 25 369 zł

Zadanie zakłada utworzenie kieszonkowego placu zabaw w Boryczowie - rejon Wielickiej. Obecnie brakuje jakiegokolwiek placu zabaw dla mieszkańców tej części dzielnicy. Nie... Czytaj więcej...

Zadanie zakłada utworzenie kieszonkowego placu zabaw w Boryczowie - rejon Wielickiej. Obecnie brakuje jakiegokolwiek placu zabaw dla mieszkańców tej części dzielnicy. Niewielki rozmiaru placu - mała ilość urządzeń są podyktowane ograniczonym miejscem na działce jednak spełnią wymogi funkcjonalne.

Odrzucony merytorycznie

26. Edukacyjne miasteczko ruchu drogowego

Charakter: ponadlokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Zagrody

Planowany koszt: 260 000 zł

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego ze skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oznakowaniem drogowym. Plac ma pomóc w edukacji dzi... Czytaj więcej...

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego ze skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych, sygnalizacją świetlną i oznakowaniem drogowym. Plac ma pomóc w edukacji dzieci i młodzieży, przygotowywać do uczestnictwa w realnym ruchu drogowym.

Odrzucony merytorycznie

30. ULICA PLES BEZ KAŁUŻ

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Piaski

Planowany koszt: 17 700 zł

Projekt ma na celu wykonanie prawidłowego odwodnienia ul. Ples w sąsiedztwie Przedszkola Arcobaleno. Po opadach deszczu, woda z ul. Ples nie jest w odprowadzana w prawidł... Czytaj więcej...

Projekt ma na celu wykonanie prawidłowego odwodnienia ul. Ples w sąsiedztwie Przedszkola Arcobaleno. Po opadach deszczu, woda z ul. Ples nie jest w odprowadzana w prawidłowy sposób. Tworzą się potężne kałuże, które utrudniają komunikację mieszkańcom sąsiadujących z przedszkolem domów z placówką.

Odrzucony merytorycznie

36. Park Linowy

Charakter: ponadlokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Boryczów

Planowany koszt: 180 000 zł

Projekt zakłada utworzenie parku linowego w celu poszerzenia oferty czasu wolnego dla mieszkańców Gminy. Dwie trasy - dla dzieci i dorosłych.

Odrzucony merytorycznie

37. HOT LATINO DAY

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Śródmieście

Planowany koszt: 4 300 zł

Warsztaty HOT LATINO DAY to taneczny mix zaproponowany dla mieszkańców gminy. Profesjonalni instruktorzy poprowadzą kilkugodzinne otwarte spotkanie na którym nauczymy si... Czytaj więcej...

Warsztaty HOT LATINO DAY to taneczny mix zaproponowany dla mieszkańców gminy. Profesjonalni instruktorzy poprowadzą kilkugodzinne otwarte spotkanie na którym nauczymy się tańczyć: Salsę Kubańską, Regaeton, Afro

Odrzucony merytorycznie

39. Modernizacja drogi gminnej w Zagórze / Suchoraba

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Suchoraba

Planowany koszt: 33 100 zł

Projekt zakłada wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej drodze na granicy miejscowości Zagórze i Suchoraba, na odcinku 200m o szerokości 3m (600m2). Droga znajduje s... Czytaj więcej...

Projekt zakłada wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej drodze na granicy miejscowości Zagórze i Suchoraba, na odcinku 200m o szerokości 3m (600m2). Droga znajduje się na działkach (Identyfikatory działki z ewidencji gruntów): 121904_5.0010.626/2; 121904_5.0006.5/3 oraz 121904_5.0006.2/3.

Odrzucony merytorycznie

58. Zakup (dofinansowanie) samochodu strażackiego dla OSP Wola Zabierzowska na 100-lecia istnienia jednostki

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Wola Zabierzowska

Planowany koszt: 50 078 zł

Zakup (dofinansowanie) średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Zabierzowska

Odrzucony merytorycznie

62. Bezpieczna i wygodna droga do szkoły na Jazy

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Piaski

Planowany koszt: 40 000 zł

-obsypanie i utwardzenie pobocza na ulicach Okrężna, Krzywa, Grzybowa, Ples -wykonanie i wyasfaltowanie zatoczek mijankowych na ulicach Okrężna, Krzywa, Grzybowa, Ples

Odrzucony merytorycznie

77. System monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłami PN

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Piaski

Planowany koszt: 2 200 zł

Odrzucony merytorycznie

81. Remont posadzki w garażach remizy OSP Zabierzów Bocheński oraz wykonanie wylewki betonowej na strychu.

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Zabierzów Bocheński

Planowany koszt: 43 841 zł

Odrzucony merytorycznie

83. Wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul.Grzybowej od strony posesji

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Niepołomice - Piaski

Planowany koszt: 24 000 zł

Odrzucony merytorycznie

86. Siłownia pod chmurką w Staniątkach obok placu zabaw

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Staniątki

Planowany koszt: 9 963 zł

Odrzucony merytorycznie

91. Pawilon biurowy dla sołtysa wsi

Charakter: lokalny

Jednostka pomocnicza: Ochmanów

Planowany koszt: 39 105 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt