Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 118

118. ,,Moc jest z nami-kobietami.Liderki dobrej komunikacji''


Lokalizacja

sale warsztatowe Nadleśnictwa

Skrócony opis

Warsztaty dla kobiet uczące 4 podstawowych kroków radzenia sobie z trudnościami w komunikacji, zarówno wewnętrznymi jak i w konflikcie. Na zajęciach będziemy uczyły się stosowania narzędzi ,,Porozumienia bez przemocy'' Umiejętności te korzystnie wpłyną na samoświadomość kobiet

Opis projektu

Porozumienie bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) to umiejętność komunikacji pozwalają rozwiązywać konflikty poprzez zrozumienie potrzeb uno stron. Poprzez stosowanie specyficznego języka pozwala na wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienie przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej. Osoby uczestniczące w warsztatach wyniosą nie tylko wiedzę o tym, jak rozwiązywać konflikty, ale jak stać się liderami grup stosujących te umiejętności w praktyce. Na realizację zadania składać się będą 2 całodniowe (12h) warsztaty, prowadzone przez certyfikowanego trenera NVC (wprowadzające do metody, szkolące w jej stosowaniu, wskazujące kolejne kroki i możliwości zastosowań) oraz 6 spotkać warsztatowych (3h) utrwalające umiejętności i pozwalające trenować Liderkom prowadzenie grup empatii-metody wsparcia i rozwijania kompetencji NVC

Uzasadnienie realizacji projektu

Zadanie obejmować będzie udział w warsztatach skierowanych dla kobiet z gminy Niepołomice. Warsztaty mają na celu kompleksowe przygotowanie kobiet do zmiany strategii komunikacyjnej, oraz stania się liderkami takiej zmiany w swoim najbliższym środowisku. Udział w warsztatach pozwoli nabyć nowe, sprawdzone narzędzia w komunikowaniu się zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Wynagrodzenie6 480 zł
2Wynagrodzenie 4 500 zł
3Materiały szkoleniowe1 500 zł
4Wynagrodzenie 5 400 zł
5Wyżywienie2 700 zł
Łącznie: 20 580 zł

Załączniki

91.pdf