Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Multimedialna szkoła


Skrócony opis

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH

Opis projektu

Projekt zaproponowany przez uczniów i przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej w Suchorabie.  Zakupiony sprzęt i programy multimedialne, będą wykorzystywane na lekcjach, spotkaniach pozalekcyjnych i wspomagających oraz podczas zajęć świetlicowych. Wzbogaci bazę dydaktyczną oraz wyposażenie szkoły. Ponadto planowane wprowadzenie w szkole dziennika elektronicznego, rodzi większe zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy w każdej sali lekcyjnej.

Projekt zakup sprzętu komputerowego i programów multimedialnych.
W ramach działań zakłada się:
1. Zakup sprzętu (4 komputerów lub  tabletów ).
2. Zakup programów multimedialnych tematycznie związanych z programem nauczania i prowadzanymi w szkole zajęciami wspomagającymi oraz rozwijającymi zainteresowania młodych ludzi.

Uzasadnienie realizacji projektu

Wykonanie zadania pozwoli urozmaicić i dostosować zajęcia do potrzeb młodzieży oraz wzmocni kształtowanie w nich – przydatnych w życiu, umiejętności komputerowych, informacyjno-komunikacyjnych i medialnych. Pomoże uczniom w samodzielnej realizacji edukacyjnych projektów, utrwalaniu wiedzy - szczególnie dzieciom ze specyficznymi potrzebami kształcenia. Usprawni pracę szkoły(dziennik elektroniczny).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1 Zakup komputerów lub tabletów (sztuk 4)6 000 zł
2 Zakup programów multimedialnych2 000 zł
Łącznie: 8 000 zł

Zadanie kwalifikuje się pod głosowanie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Multimedialna szkoła