projekt nr 12

12. MONTAŻ KOSZY NA ŚMIECI PRZY CMENTARZU


Skrócony opis

MONTAŻ 2 KOSZY NA ŚMIECI PRZY CMENTARZU. JEDNEGO - NA PARKINGU, DRUGIEGO - PRZY BRAMIE OD UL. PIĘKNEJ.

Opis projektu

Zadanie polega na montażu 2 koszy na śmieci. W okolicy cmentarza nie ma koszy, przez co teren jest często zaśmiecony. Montaż koszy na parkingu oraz przy bramie od ul. Pięknej poprawi estetykę tych miejsc.

Uzasadnienie realizacji projektu

Podniesienie estetyki okolic cmentarza w Niepołomicach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Zakup 2 koszy 1 000 zł
2Montaż koszy200 zł
3Dokumentacja techniczna200 zł
Łącznie: 1 400 zł