projekt nr 9

9. KARTA AKTYWNEGO SENIORA - DARMOWE WEJŚCIE NA BASEN


Skrócony opis

KARTA SENIORA będzie uprawniała mieszkańców gminy Niepołomice powyżej 60 roku życia do darmowych wejść na basen w Niepołomicach. Limit wejść na KARTĘ w 2018 r. będzie wynosił 50 zł. Wydanych zostanie 200 kart.

Opis projektu

1. OPRACOWANIE REGULAMINU KORZYSTANIA Z KART - we współpracy z UMiG i zarządcą basenu.
2. PROMOCJA. Informacja o zasadach dystrybucji kart oraz ich wykorzystania. Informacja na stronie UMiG, na UTW, w Gazecie Niepołomickiej.
3. OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK KART SENIORA. Wydrukowanych zostanie 220 KART SENIORA (20 to zapas, na błędnie wypełnione, duplikaty w przypadku zgubienia).  
4. REKRUTACJA - DYSTRYBUCJA KART. Kryterium: kolejność zgłoszeń. Przed wydaniem karty zweryfikowane zostanie spełnianie warunków (wiek, miejsce zamieszkania).
5. KORZYSTANIE Z KART. Osoba posiadająca KARTĘ SENIORA będzie mogła wykorzystać  na wejścia na basen w Niepołomicach. Obsługa na Karcie Seniora będzie odnotowywała informacje o wykorzystanej kwocie. Z karty będzie mógł korzystać jedynie jej właściel, obsługa basenu będzie miała prawo do weryfikacji tożsamości. Kartę należy wykorzystać w 2018 r.

Uzasadnienie realizacji projektu

KARTA SENIORA to forma wsparcia osób starszych, które często nie korzystają z zajęć na basenie ze względu na zbyt niskie dochody. Dzięki KARCIE SENIORA zwiększy się aktywność osób starszych, poprawi się ich kondycja psychiczna i fizyczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Opracowanie projektu graficznego i druk kart -220 kart (200 do wydania + zapas)300 zł
2Darmowe wejściówki na basen dla 200 osób, 50 zł/osoba.10 000 zł
Łącznie: 10 300 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.