Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. BOISKO SPORTOWE PRZY WIŚLE


Lokalizacja

skrzyżowanie ulic Topolowej oraz Powiśle obok istniejącego placu zabaw

Skrócony opis

W związku z rosnącą liczbą dzieci na naszym osiedlu JAZY niezbędne jest stworzenie infrastruktury zapewniającej im aktywne spędzanie wolnego czasu, co zapewni budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. Dzięki wielofunkcyjności (piłka nożna, koszyków, siatkówka) z boiska będą mogli korzystać wszyscy.

Opis projektu

Planowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wejdzie wyposażenie niezbędne do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, o wymiarach ok. 20x30m.
Proponowana lokalizacja do budowy boiska to skrzyżowanie ulic Topolowej oraz Powiśle obok istniejącego placu zabaw. Teren ten porośnięty jest jedynie trawą, dlatego też przygotowanie działki pod budowę boiska nie wymaga dużych nakładów finansowych. Dodatkowo teren posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej co znacznie ułatwi korzystanie z boiska mieszkańcom innych dzielnic naszego miasta.

Uzasadnienie realizacji projektu

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw, z którego stale korzysta wielu małych mieszkańców całego miasta. Dzięki budowie boiska stworzone zostanie centrum aktywności dla mniejszych oraz większych Niepołomiczan.
Budowa boiska wpłynie na wzrost znaczenia dzielnicy Jazy oraz zmniejszy dysproporcje wyposażenia w infrastrukturę sportową w stosunku do pozostałych dzielnic w Niepołomicach.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Przygotowanie terenu – utwardzenie, asfaltowanie boiska40 000 zł
2Wyposażenie: zestaw do koszykówki (kosze wraz z tablicą3 500 zł
3wyposażenie: słupki do siatkówki1 000 zł
4wyposażenie: bramki do piłki nożnej 3 000 zł
5Malowanie linii boisk500 zł
Łącznie: 48 000 zł

Zadanie zakwalifikowano do poddania pod głosowanie.