Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 62

62. Modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Niepołomice, doposażenie sprzętowe i umundurowanie członków OSP Niepołomice


Lokalizacja

OSP Niepołomice

Opis projektu

modernizacje obejmuje zakup. ok 50m 2 płytek ściennych  + 60 m2 płytek gresowych wraz z klejem i fugą w celu remontu pomieszczeń OSP Niepołomice
doposażenie  w specjalny  sprzęt gaśniczy do celów bojowych
oraz zakup kompletnych  ubrań bojowych

Uzasadnienie realizacji projektu

Jednostka OSP Niepołomice w 2020 roku obchodzi Jubileusz 130.lecia nieprzerwalnej działalności. Skład osobowy jednostki to 120 członków, którzy nie patrząc na porę dnia bezinteresownie niosą pomoc mieszkańcom. Dlatego też realizując projekt remontu czy odnowienia pomieszczeń w dużym stopniu poprawi zaplecze gdzie strażacy spędzają wiele czasu na szkoleniach, ćwiczeniach (cd. wersja papierowa)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1prace remontowe oraz dostosowanie pomieszczeń do aktualnych potrzeb OSP15 000 zł
2zakup niezbędnego sprzętu oraz uzupełnienie brakującego umundurowania wg aktualnych potrzeb17 000 zł
Łącznie: 32 000 zł