projekt nr 56

56. Mundur dla Ułana


Lokalizacja

Siedziba Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej - ul Mokra 17, 32-005 Niepołomice

Opis projektu

Realizacja projektu umożliwi Stowarzyszeniu Kawalerii Ochotniczej doposażenie w umundurowanie obecnych i nowych członków SKO. Znacząco poprawiłoby to wizerunek SKO czynnie biorącego udział w różnego rodzaju imprezach patriotycznych i oświatowych organizowanych na arenie gminy Niepołomice oraz na arenie ogólnopolskiej biorąc udział w zawodach z cyklu Militari oraz różnego rodzaju pokazach gdzie zajmuje czołowe miejsca. Stowarzyszenie w chwili obecnej jest jedyną i największą organizacją tego typu na południu Polski kultywującą i promującą tradycje wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, artyleryjskim i sportowym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt umożliwi kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej, obsadzenie stanowisk funkcyjnych przy obsłudze armaty, zwiększenie obsady z sekcji do plutonu. Zachęci młodzież z gminy Niepołomice do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia podnosząc poziom wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich i kawaleryjskich. Wspiera aktywność kulturową, rekreacyjną i sportową.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Mundur wz 36 z karwaszami oraz obszyciem10 900 zł
2Rogatywki i furażerki1 800 zł
3Rogatywki galowe3 300 zł
Łącznie: 16 000 zł

Nie widzę przeciwwskazań dla poddania projektu pod głosowanie.