Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 52

52. Potasińskiego - Festiwal Teatru Ulicznego


Lokalizacja

Ulica Potasińskiego oraz Zielony Ogród.

Opis projektu

"Potasińskiego - Festiwal Teatru Ulicznego "  to projekt, który ma na celu wzbogacenie wakacyjnej oferty dla mieszkańców. Warto zaznaczyć, że jest to wydarzenie, które dotąd nie miało miejsca. Program  zakłada prezentacje spektakli o zróżnicowanej tematyce i formie, tak aby przybliżyć mieszkańcom miasta różne rodzaje teatrów ulicznych. Będą to spektakle głownie dla dzieci i dorosłych, widowiska z elementami sztuki kuglarskiej (akrobatyka, taniec z ogniem, żonglerka). Podczas festiwali ulica Potasińskiego stałoby się miejscem pełnym nietuzinkowych artystów. Odbędą się również liczne warsztaty teatralne dzieci i dorosłych, ponieważ człowiek jest istotą społeczną, a potrzeba kontaktu z innymi jest cechą naszej natury. Teatr jest przestrzenią, w której spotykamy się, w której jest miejsce na dialog, wspólne doświadczenia.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców, a szczególnie do dzieci. Celem projektu jest kształtowanie wrażliwości estetycznej mieszkańców, wzbogacenie oferty imprez plenerowych, zaproponowanie ciekawej formy spędzania wolnego czasu, integracja społeczności lokalnej,  podnoszenie kompetencji kulturowych mieszkańców oraz promocja miasta poza jego granicami

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty 3 500 zł
2Materiały artystyczne/plastyczne 3 000 zł
3Koszty spektakli 6 500 zł
4koszty wynikające z organizacji wydarzenia 1 200 zł
5Fotograf 1 000 zł
Łącznie: 15 200 zł