Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 44

44. Niepołomice miastem wolnym od dyskryminacji i uprzedzeń


Lokalizacja

Park Miejski w Niepołomicach

Opis projektu

Projekt przewiduje przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na kolor skóry, pochodzenie, płeć, wyznanie czy orientację seksualną na terenie gminy Niepołomice.
Zakłada się działania: kampania promocyjna na bilbordach; tabliczki zawierające informację o tym, że Niepołomice są strefą wolną od dyskryminacji i uprzedzeń; emisja filmu “Artykuł 18” pokazująca problemy osób homoseksualnych z jakimi borykają się mieszkając w Polsce; zorganizowanie pikniku lub wigilii równościowej oraz warsztatów mających na celu wzrost świadomości wpływu utrzymywania w społeczeństwie stereotypów na występowanie przemocy wobec grup mniejszościowych w Polsce.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt zakłada wzrost świadomości wpływu stereotypów, dyskryminacji i uprzedzeń na występowanie przemocy wobec osób należących do mniejszości społecznych.  Ma na celu realizację takich działań, aby zapewnić osoby należące do mniejszości, że Niepołomice jest miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich jego mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
12 bilbordy w Niepołomicach4 000 zł
2Organizacja pikniku równościowego/wigilii równościowej1 500 zł
3Przeprowadzenie warsztatu antydyskryminacyjnego wraz z projekcją filmu "Artykuł 18"1 200 zł
4Tabliczki przy wjeździe do miasta: Gmina wolna od dyskryminacji i uprzedzeń1 300 zł
Łącznie: 7 700 zł