Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Oczyszczamy atmosferę - zakup drona oraz oczyszczaczy powietrza dla szkół i domów kultury


Lokalizacja

Cała gmina.

Opis projektu

Projekt polega na zakupie:
1. Drona do pomiaru jakości powietrza. Urządzenie umożliwi wykrywanie źródeł niskiej emisji i substancji zabronionych. Dron będzie wyposażony w stację pomiarową umożliwiającą badania parametrów: pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10, związków organicznych VOC, chlorowodorów, cyjanowodorów. Wraz z dronem zakupiona zostanie usługa szkoleniowa dla 2 osób oraz ubezpieczenie sprzętu. Dron przekazany zostanie straży miejskiej.
2. Oczyszczaczy powietrza. Urządzenia zostaną przekazane do Domów Kultury i szkół na terenie gminy Niepołomice.
Gmina Niepołomice należy do gmin o najgorszej jakości powietrza w Polsce. Zanieczyszczenia powoduję przedwczesną śmierć około 45 tys. Polaków rocznie. Głównym źródłem emisji są piece na paliwa stałe. Jednak często zdarzą się, że  spalane są odpady  - płyty meblowe, butelki typu PET, odpady poprodukcyjne.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup drona pozwoli na szybką i skuteczną identyfikację trucicieli. Będzie wykorzystywany do pomiarów emisji z kominów oraz w strefie przemysłowej. Dodatkowo planowany jest zakup oczyszczaczy powietrza z filtrem HEPA oraz przekazanie ich do szkół i Domów Kultury. Oczyszczacze poprawią jakość powietrza w miejscach, w których przebywają osoby najbardziej narażone na smog i wirusy- dzieci i seniorzy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Stacja pomiarowa z dronem udźwig do 2 kg45 000 zł
2Zakup 50 oczyszczaczy z zapasem flitrów75 000 zł
3Szkolenie 6 osób (straż miejska, straż pożarna, pracownicy środowiska) 6 000 zł
Łącznie: 126 000 zł