Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Warsztaty rozwojowe dla rodziców


Lokalizacja

Laboratorium Aktywności Społecznej, ul. Bocheńska 26, Niepołomice

Opis projektu

Program składa się z   cyklu 3 spotkań 2 godzinnych, na których uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie :
- stylów komunikacji - jak je rozpoznać, autodiagnoza swojego stylu, mapa "moich" dzieci, bliskich, jak się dopasować do stylu odbiorcy,
- pracy z emocjami - jak uczyć dziecko radzenia sobie z emocjami,
- rozwiązywania konfliktów,
- jak uczyć dziecko samodzielnego rozwiązywania problemów,
- jak pozytywnie reagować na codzienne sytuacje,
- jak wzmacniać pewność siebie i samoocenę  dziecka,
- jak wzmacniać wewnętrzną motywację u dziecka.
Spotkania przewidziane  są dla  małych 15 osobowych grup, co pozwala na to, aby każdy z uczestników mógł pracować na 4 poziomach cyklu Kolba tj. zdobyć wiedzę, doświadczyć, zastanowić się i osadzić wiedzę w swojej codzienności.
W ramach projektu chcemy przeprowadzić 2 cykle warsztatów łącznie dla 30 rodziców.

Uzasadnienie realizacji projektu

Program jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rodziców dotyczące budowania relacji z dzieckiem.
Realizacja programu będzie wsparciem dla rodziców w świadomym budowaniu i utrzymywaniu współpracy i partnerstwa w rodzinie.
Rodzice będą mogli szybciej zauważać i reagować na niepokojące sygnały płynące ze strony ich dzieci. Dzieci z kolei będą czuły jeszcze większe wsparcie ze strony rodziców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1koszt 2 cykle ( 3 spotkania po 15 uczestników w każdym cyklu }3 600 zł
2materiały dydaktyczne dla 30 uczestników800 zł
3wynajęcie sali 600 zł
Łącznie: 5 000 zł

W wyniku odwołania Państwa projekt został rozpatrzony pozytywnie przez Radę Budżetu Obywatelskiego, tym samym dopuszczony pod głosowanie.