projekt nr 11

11. Rekreacja to też edukacja. Zagospodarowanie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach


Lokalizacja

Niepołomice, ul. 3 Maja 23, pusty teren zielony między budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach a orlikiem.

Opis projektu

Założeniem projektu „Rekreacja to też edukacja” jest takie zagospodarowanie zielonego terenu pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego a orlikiem, aby stał się on miejscem wypoczynkowym, sprzyjał prowadzeniu zajęć edukacyjnych i wychowawczych, konstruktywnej zabawie i integracji. Koncepcja zakłada połączenie elementów kreatywnych, przestrzennych plansz do gier, ścieżki zdrowia, ścieżki sensorycznej, uproszczonych form parku linowego i zestawów sprawnościowych, małej architektury (siedziska, ławki), donic z zielenią oraz zadaszonej altany edukacyjnej.  Zielone i ciekawe otoczenie szkoły pozwoli częściej prowadzić na zewnątrz wybrane lekcje i zajęcia oraz organizować wydarzenia szkolne. Realizacja pomysłu wzbogaci ofertę rekreacyjną szkoły i miasta. Beneficjentami projektu będą nie tylko członkowie szkolnej społeczności, ale i osoby korzystające z orlika.

Uzasadnienie realizacji projektu

Założenia projektu pomogą efektywnie wykorzystać posiadany teren, poprzez stworzenie możliwości aktywnego, kreatywnego spędzania czasu przez członków szkolnej społeczności, ale i osoby korzystające z orlika po zakończonych lekcjach. Zamontowane elementy i sprzęty uatrakcyjnią edukacyjne zajęcia oraz szkolne wydarzenia. Będą sprzyjać integracji.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt zagospodarowania2 000 zł
2tablice drewniane edukacyjne (4 sztuki)2 500 zł
3mała architektura - 9 ławek/siedzisk11 000 zł
4elementy konstrukcji sprawnościowych13 000 zł
5ścieżka zdrowia - elementy5 000 zł
6ścieżka edukacyjna - elementy5 000 zł
7fragmenty nawierzchni bezpiecznej (trawiastej)3 000 zł
8Zadaszona altanka edukacyjna20 000 zł
9Odbiory budowlane1 500 zł
Łącznie: 63 000 zł