Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 58

58. Słoneczny plac zabaw


Skrócony opis

Naturalny plac zabaw wg indywidualnego projektu dostosowanego do potrzeb mieszkańców. Ideą jest zastosowanie elementów naturalnych: roślin, drewna, kamieni i piasku.

Opis projektu

Naturalny plac zabaw wg indywidualnego projektu dostosowanego do potrzeb mieszkańców. Ideą jest zastosowanie elementów naturalnych: roślin, drewna, kamieni i piasku. Oprócz urządzeń do zabaw ruchowych znajdą się tam elementy rozwijające twórczą fantazję i uspołecznienie, tj.: wiaderkowy dźwig, zabawa w sklep, tkanie, granie na instrumentach.

Zweryfikowany pozytywnie