Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 57

57. Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych OSP Zakrzów


Skrócony opis

Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych OSP Zakrzów

Opis projektu

Zakup dwóch zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. Dzięki zakupowi aparatów strażacy będą mogli prowadzić działania gaśnicze wewnątrz budynków oraz wykonać bezpieczną ewakuację znajdujących się wewnątrz osób. Obecnie jednostka nie dysponuje takim sprzętem.

Zweryfikowany pozytywnie