projekt nr 52

52. Zakup czterech zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu i sprzętem pomocniczym dla OSP w Zagórzu


Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zagórza poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu w cztery zestawy aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu i sprzętem pomocniczym.

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zagórza poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu w cztery zestawy aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu i sprzętem pomocniczym. Posiadanie takiego sprzętu pozwoli strażakom- ratownikom skutecznie prowadzić działania ratownicze.