projekt nr 48

48. Modernizacja oświetlenia boiska Klubu Sportowego "Dąb" Zabierzów Bocheński


Skrócony opis

Realizacja projektu ma na celu zmodernizowanie systemu oświetlenia boiska, na którym trenują zawodnicy klubu sportowego "Dąb", co spowoduje podniesienie komfortu prowadzenia zajęć.

Opis projektu

Realizacja projektu ma na celu zmodernizowanie systemu oświetlenia boiska na którym trenują zawodnicy klubu sportowego 'Dąb" co spowoduje podniesienie komfortu prowadzenia zajęć i wyeliminuje konieczność rezygnacji z prowadzenia zajęć lub skracanie treningów z uwagi na wcześnie zapadający zmrok w miesiącach wiosennych i jesiennych.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki