Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 46

46. Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej


Skrócony opis

Montaż piłko-chwytu na boisku sportowym przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej. Założenie piłko chwytu to poprawa bezpieczeństwa uczestników placu sportowego, a także bezpieczeństwo osób znajdujących się  poza terenem boiska.

Opis projektu

Montaż piłko-chwytu na boisku sportowym przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej. Założenie piłko chwytu to poprawa bezpieczeństwa uczestników placu sportowego, a także bezpieczeństwo osób znajdujących się  poza terenem boiska.

Zweryfikowany pozytywnie