projekt nr 44

44. Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wola Zabierzowska


Skrócony opis

Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wola Zabierzowska

Opis projektu

Zadanie polega na zakupie dla OSP Wola Zabierzowska 3 kompletów ubrań bojowych składających się z kurtki i spodni. Ubrania te są niezbędne do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Zapewniają one bezpieczeństwo strażakowi oraz chronią go przed wysoką temperaturą, ogniem i innymi niebezpiecznymi czynnikami.

Zweryfikowany pozytywnie