projekt nr 29

29. Wyposażenie placu przy Domu Kultury w Chobocie w akcesoria „Siłowni Plenerowej”


Skrócony opis

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw, przy Domu Kultury w Chobocie.

Opis projektu

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw, przy Domu Kultury w Chobocie.

Załączniki