projekt nr 17

17. Wycieczka integracyjna dla dzieci z osiedla Zagrody


Skrócony opis

Wycieczka integracyjna dla dzieci (do lat 16) zamieszkałych na terenie osiedla Zagrody

Opis projektu

Wycieczka integracyjna dla dzieci (do lat 16) zamieszkałych na terenie osiedla Zagrody