projekt nr 9

9. Zakup brakującego umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Niepołomice – Podgrabie


Skrócony opis

Wniosek dotyczy zakupu brakującego umundurowania i sprzętu dla OSP Niepołomice – Podgrabie.

Opis projektu

Wniosek dotyczy zakupu brakującego umundurowania i sprzętu dla OSP Niepołomice – Podgrabie.

Zweryfikowany pozytywnie