projekt nr 57

57. Ciekawszy plac zabaw w Suchorabie


Skrócony opis

Projekt zakłada remont i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw, aby stał się ciekawszym i bezpieczniejszym miejscem zabaw oraz integracji dla dzieci i opiekunów.

Opis projektu

Projekt zakłada remont i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw, aby stał się ciekawszym i bezpieczniejszym miejscem zabaw oraz integracji dla dzieci i opiekunów. Jego położenie przy budynku Szkoły Podstawowej pozwoli na dodatkowe wykorzystanie do przez uczniów do ćwiczeń sprawności fizycznej czy inną formę spędzania wolnego czasu.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki