Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 46

46. Dzieci w sieci


Skrócony opis

Zakup nowoczesnych kompletów do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej. Dotychczasowy sprzęt jest już bardzo przestarzały i nie spełnia oczekiwań dzieci, a także utrudnia pracę na lekcjach zajęć komputerowych.

Opis projektu

Zakup nowoczesnych kompletów do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej. Dotychczasowy sprzęt jest już bardzo przestarzały i nie spełnia oczekiwań dzieci, a także utrudnia pracę na lekcjach zajęć komputerowych.

Zweryfikowany pozytywnie