projekt nr 45

45. Zakup hełmów i rękawic ochronnych dla OSP


Skrócony opis

Podstawowym wyposażeniem strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych, zapewniającym mu ochronę przed ogniem i wysoką temperaturą jest umundurowanie bojowe.

Opis projektu

Podstawowym wyposażeniem strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych, zapewniającym mu ochronę przed ogniem i wysoką temperaturą jest umundurowanie bojowe. Najważniejsza jest ochrona głowy. Najszybszemu zniszczeniu ulegają rękawice. Projekt zakłada doposażenie OSP Wola Zabierzowska w 3 hełmy i 5 par rękawic.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki