Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 43

43. Zakup systemu powiadamiania o zdarzeniach drogą SMS-ową dla OSP Wola Zabierzowska


Skrócony opis

Zakup terminala GSM do posiadanej już stacji selektywnego wywołania. Terminal w momencie ogłoszenia alarmu wysyła do strażaków wiadomość SMS o zagrożeniu. Dzięki temu skróci się czas wyjazdu jednostki do zdarzenia.

Opis projektu

Zakup terminala GSM do posiadanej już stacji selektywnego wywołania. Terminal w momencie ogłoszenia alarmu wysyła do strażaków wiadomość SMS o zagrożeniu. Dzięki temu skróci się czas wyjazdu jednostki do zdarzenia.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki