Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 42

42. Zakup obuwia folklorystycznego dla KGW w Woli Zabierzowskiej


Skrócony opis

Zakup obuwia folklorystycznego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej. Zakupione obuwie ma na celu poprawę wizerunku całego koła, a także wizerunku miejscowości podczas udziału w dożynkach gminnych oraz wojewódzkich, występów w zespole ,,Wolańska Muza’’.

Opis projektu

Zakup obuwia folklorystycznego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej. Zakupione obuwie ma na celu poprawę wizerunku całego koła, a także wizerunku miejscowości podczas udziału w dożynkach gminnych oraz wojewódzkich, występów w zespole ,,Wolańska Muza’’, a także konkursikach kulinarnych KGW na szczeblu wojewódzkim.

Zweryfikowany pozytywnie