projekt nr 38

38. Wyposażenie i montaż siłowni plenerowej


Skrócony opis

Wyposażenie i montaż 8 urządzeń siłowni plenerowej przy stawie w Zakrzowcu w celu popularyzacji aktywności fizycznej wśród mieszkańców w każdym wieku oraz wsparcie procesu rehabilitacji wśród seniorów.

Opis projektu

Wyposażenie i montaż 8 urządzeń siłowni plenerowej przy stawie w Zakrzowcu w celu popularyzacji aktywności fizycznej wśród mieszkańców w każdym wieku oraz wsparcie procesu rehabilitacji wśród seniorów.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki