projekt nr 37

37. Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 z defibrylatorem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu

Skrócony opis

Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 z defibrylatorem, szynami Kramera i deską ortopedyczną dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Jest to podstawowe wyposażenie wykorzystywane w ratownictwie. Obecnie jednostka nie dysponuje takim sprzętem.

Opis projektu

Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 z defibrylatorem, szynami Kramera i deską ortopedyczną dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Jest to podstawowe wyposażenie wykorzystywane w ratownictwie. Obecnie jednostka nie dysponuje takim sprzętem.

Zweryfikowany pozytywnie