Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 36

36. Małe boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowanie otoczenia szkoły


Lokalizacja

Gimnazjum w Podłeżu

Skrócony opis

Wykonanie nawierzchni typu "Natrysk" na istniejącym podłożu asfaltowym, zapewniającej duże bezpieczeństwo, o uniwersalnym przeznaczeniu dla różnych dyscyplin sportowych.

Opis projektu

Wykonanie nawierzchni typu "Natrysk" na istniejącym podłożu asfaltowym, zapewniającej duże bezpieczeństwo, o uniwersalnym przeznaczeniu dla różnych dyscyplin sportowych. Zagospodarowanie przestrzeni wokół boiska. Szczegółowy plan  zagospodarowania nie został uwzględniony, gdyż zostanie on wypracowany podczas konsultacji społecznych, warsztatów ze społecznością lokalną, przede wszystkim z uczniami  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki