Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 33

33. Szachowe koło zainteresowań w Gimnazjum Społecznym w Woli Batorskiej


Skrócony opis

Zakup 15 kompletów szachów wraz z zegarami szachowymi w celu założenia, wyposażenia i prowadzenia gimnazjalnego klubu szachowego przeznaczonego dla uczniów Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.

Opis projektu

W ramach zadania należy zakupić 15 zestawów szachowych oraz 15 zegarów szachowych jako wyposażenie Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej. Zestawy posłużą do założenia szkolnego koła zainteresowań dla chętnych uczniów gimnazjum. Kolejną częścią zadania jest prowadzenie przez rok, od stycznia do grudnia 2016 (oprócz wakacji) szkolnego kola zainteresowań w liczbie 2 godzin lekcyjnych tygodniowo (łącznie 70 godzin) przez opiekuna koła. Zajęcia będą miały charakter zajęć pozalekcyjnych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja zadania pozwoli wprowadzić jako formę zajęć pozalekcyjnych naukę lub poprawę umiejętności gry w szachy przez chętnych uczniów Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej. Regularne zajęcia szachowe mogą wpłynąć na lepszy rozwój uczniów od najmłodszych lat, wpływają na rozwój społeczny, pozwalają na poprawę relacji z rówieśnikami, dostarczą emocji koniecznych do budowania więzi.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki