Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 28

28. Zakup 10 kompletów mundurków wyjściowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Słomirogu


Skrócony opis

Zakup 10 kompletów mundurków wyjściowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Słomirogu. Ubrania będą służyły podczas różnych uroczystości.

Opis projektu

Zakupione mundurki będą służyły członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Słomirogu podczas różnych uroczystości. Obecne mundurki, zakupione 9 lat temu, są już zniszczone. Aktualny stan osobowy MDP to 12 członków. Są oni bardzo aktywni i chętni do udziału w różnych uroczystościach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup mundurków pomoże jednostce OSP w Słomirogu zachęcić inną młodzież do wstępowania w szeregi MDP. Dla młodych ludzi bardzo ważną rzeczą jest, by ich czymś zainteresować.

Zweryfikowany pozytywnie