projekt nr 25

25. Warsztaty przyrodnicze dla dzieci "Klub przyrodnika"


Lokalizacja

ul. Elżbiety Czackiej

Skrócony opis

Cykl 6 zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku 3-10 lat, odbywających się bezpłatnie i obejmujących zajęcia z przyrody w skali makro (rośliny i zwierzęta), mikro (obsługa mikroskopu i samodzielne wykonanie preparatów) oraz zajęć terenowych przybliżających dzieciom piękno Puszczy Niepołomickiej.

Opis projektu

W ramach zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi świata przyrody polskiej, zarówno fauny jak i flory. Dzięki licznym pomocom naukowym oraz zaangażowaniu i doświadczeniu prowadzących, uczestnicy odkryją również wiele tajemnic i nauczą się trudnej sztuki mikroskopowania, a następnie całą zdobytą wiedzę wykorzystają podczas zajęć terenowych w naszej pięknej puszczy. Projekt wymaga zakupu pomocy naukowych, w tym mikroskopu z systemem obrazowania tablic i makiet, a także modeli i odczynników. Zajęcia prowadzone w nieodpłatnie użyczonym pomieszczeniu świetlicy w Domu dla Ociemniałych Mężczyzn przy ul. Czackiej, w ramach cyklu 6 zajęć (po 2 godziny lekcyjne każde); planowane 5 grup dzieci po max. 10 osób. Do wyliczenia wynagrodzeń przyjęto stawkę asystencką.

Uzasadnienie realizacji projektu

Propozycja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku 3-10 lat, odbywających się na miejscu, bez konieczności dowożenia dzieci oraz bezpłatnie (dla rodzin o różnym statusie materialnym). Ważny aspekt projektu stanowi integracja społeczna i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.

Zweryfikowany pozytywnie