Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz przygotowania terenu pod teren rekreacyjno-sportowy obok osiedla Parkeko Niepołomice


Lokalizacja

ul. Zabierzowska

Skrócony opis

Projekt obejmuje wykonanie eksperckiego projektu zagospodarowania terenu (w tym utworzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz miniparku z alejkami i zielenią urządzoną) oraz przygotowanie terenu pod wykonanie działań zaplanowanych w projekcie (nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu).

Opis projektu

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie przez ekspertów planu zagospodarowania terenu działek o numerach 631/1, 631/4, 631/2 o łącznej powierzchni ok. 95 arów. Teren ten pozyskany przez gminę ma być spożytkowany pod teren zielony o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców osiedla Jazy. Jako że inwestycja taka jest wieloetapowa i będzie wymagała w całości sporych nakładów od gminy, jako mieszkańcy osiedla Jazy pragniemy przyczynić się do sfinansowania przynajmniej pierwszego etapu przedsięwzięcia, jakim jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu (w tym boisko dla dzieci i młodzieży oraz teren zielony o charakterze parkowym przeznaczony dla ogółu mieszkańców), jak też do uporządkowania i przygotowania terenu pod przyszłe prace kontynuujące inwestycję.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę mieszkańców osiedla Jazy, w szczególności tych, którzy mieszkają w okolicy osiedla Parkeko, w zakresie wspólnego spędzania czasu na otwartej przestrzeni. W okolicy nie ma obecnie ani placu zabaw, ani boiska, ani też uporządkowanego terenu zielonego, na którym mieszkańcy w bezpieczny sposób mogliby spędzić czas i integrować się.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz przygotowania terenu pod teren rekreacyjno-sportowy obok osiedla Parkeko Niepołomice