projekt nr 21

21. Wyposażenie świetlicy środowiskowej w budynku parafialnym parafii pw. M.B. Różańcowej w Niepołomicach-Jazach


Skrócony opis

Zadanie obejmuje zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczenia budynku parafialnego parafii pw. M.B Różańcowej w Niepołomicach-Jazach celem zorganizowania tej przestrzeni jako ogólnodostępnej świetlicy środowiskowej dla mieszkańców osiedla.

Opis projektu

W ramach zaplanowanego zadania zakupione zostanie wyposażenie świetlicy środowiskowej przeznaczonej dla mieszkańców osiedla. Obejmuje to zakup: stołu konferencyjnego, krzeseł konferencyjnych w ilości co najmniej 30 sztuk, rzutnika multimedialnego, laptopa, wielofunkcyjnego urządzenia (drukarki), drobnych sprzętów gospodarstwa domowego (czajnik, kuchenka elektryczna). Zaplanowano też zakup oświetlenia, materiałów biurowych oraz innych niezbędnych sprzętów celem odpowiedniego wyposażenia świetlicy środowiskowej. Zakupione zostaną również artykuły sportowe przeznaczone do zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu. Dzięki zakupionym sprzętom uruchomiona zostanie świetlica środowiskowa dla mieszkańców osiedla Niepołomice-Jazy, z której wszyscy będą mogli korzystać bez ograniczeń.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedle Niepołomice-Jazy rozwija się w niezwykle szybkim tempie. W ciągu ostatnich 5 lat przybyło blisko 31% ogólnej liczby mieszkańców osiedla. Obecnie jest ich blisko 2500. Brakuje na osiedlu Jazy jednak miejsca, w którym mieszkańcy mogliby się ze sobą swobodnie spotykać. Świetlica będzie służyć wszystkim mieszkańcom, bez ograniczeń wiekowych.