Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. "Być kobietą, być kobietą" - program biblioterapeutyczny połączony z użytecznymi warsztatami rękodzielniczymi


Skrócony opis

"Być kobietą, być kobietą" - program biblioterapeutyczny połączony z użytecznymi warsztatami rękodzielniczymi. Z biblioterapii oraz ciekawych warsztatów mogą skorzystać osoby dorosłe - kobiety, które poszukują wsparcia psychicznego, przyjaźni, chcą poznać nowe techniki artystyczne, rozwijać się.

Opis projektu

Organizowane w 2015 roku warsztaty "Być kobietą, być kobietą" spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Zawiązała się grupa wsparcia, kobiety chętnie wykorzystywały liczne rękodzieła jako propozycję, aby ciekawie i konstruktywnie spędzić czas, bądź też sposób na zarabianie pieniędzy. Pozyskane dofinansowanie dałoby możliwość kontynuowania warsztatów i zakup potrzebnych materiałów i środków plastycznych. Spotkania są darmowe i przyciągają rzeszę uczestniczek.

Uzasadnienie realizacji projektu

Warsztaty "Być kobietą, być kobietą" miały swój debiut w 2015 roku. Wzbudziły duże zainteresowanie wśród kobiet w wieku 35-65 lat. Warsztaty popularyzują idee czytania, wzbogacają duchowo, intelektualnie, poprawiają jakość życia kobiet w różnym wieku. Udział w zajęciach daje kobietom poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie przynależności do grupy. Rozwiązuje to problem alienacji nieśmiałych kobiet.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki