Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Zakup klimatyzatora


Lokalizacja

ul. Targowa 8

Skrócony opis

Zakup klimatyzatora do pracowni w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej

Opis projektu

Zakup klimatyzatora, model JC110.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup klimatyzatora pozwoli na utrzymanie korzystnej temperatury w trakcie zajęć. Siedziba pracowni jest usytuowana bezpośrednio pod dachem z blachy, która przy wysokich temperaturach się nagrzewa, a co za tym idzie wzrasta temperatura wewnątrz budynku. Z placówki korzystają osoby pozostające pod stałym leczeniem farmakologicznym.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki