projekt nr 111

111. Doposażenie w środki audiowizualne stowarzyszenia


Lokalizacja

BRAK

Skrócony opis

Projekt obejmuje doposażenie stowarzyszenia kawalerii ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii w niezbędne dla dalszej działalności pomoce audiowizualne.

Opis projektu

Projekt obejmuje zakup rzutnika, drukarek i laptopa. Są to pomoce niezbędne do prowadzenia dalszej działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie na moment obecny jest zapraszane w wiele miejsc z prelekcjami i wystąpieniami.
Rzutnik i laptop wzbogaci każdy pokaz i wystąpienie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Stowarzyszenie na moment obecny jest zapraszane w wiele miejsc z prelekcjami i wystąpieniami. Byliśmy między innymi w przedszkolach gminnych, szkołach ale i poza granicami naszej gminy, gdzie promujemy nasze miasto.
Rzutnik i laptop wzbogaci każdy pokaz i wystąpienie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Rzutnik4 000 zł
2Drukarka1 000 zł
3Laptop4 000 zł
Łącznie: 9 000 zł