zadanie nr 111

111. Doposażenie w środki audiowizualne stowarzyszenia


Opis zadania

Projekt obejmuje zakup rzutnika, drukarek i laptopa. Są to pomoce niezbędne do prowadzenia dalszej działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie na moment obecny jest zapraszane w wiele miejsc z prelekcjami i wystąpieniami.
Rzutnik i laptop wzbogaci każdy pokaz i wystąpienie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Stowarzyszenie na moment obecny jest zapraszane w wiele miejsc z prelekcjami i wystąpieniami. Byliśmy między innymi w przedszkolach gminnych, szkołach ale i poza granicami naszej gminy, gdzie promujemy nasze miasto.
Rzutnik i laptop wzbogaci każdy pokaz i wystąpienie.

Opis lokalizacji

BRAK

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Rzutnik4 000 zł
2Drukarka1 000 zł
3Laptop4 000 zł