zadanie nr 110

110. Zajęcia muzyczno - ruchowe: RYTMIKA DLA DZIECI OD 4-6 LAT


Opis zadania

Ćwiczenia ruchowo - taneczne. Podstawowe elementy tańca i ruchu, pomagają dzieciom w wyrażaniu emocji, przeżyć. Dzięki grze na instrumentach kształtuję się wrażliwość dziecka na barwę, rozwija się również poczucie rytmu. Wspólne muzykowanie wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie, jest też doskonałym środkiem rozwijania sprawności manualnych dziecka. Do instrumentów najbardziej popularnych , z których będą korzystały dzieci na zajęciach z rytmiki należną: bębenek, tamburyn, grzechotka, kołatka, drewienka, trójkąt, talerze, dzwonki, ksylofon, metalofony. Cele ogólne, które będą osiągały dzieci to: rozbudzenie zamiłowania do muzyki śpiewu i tańca, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie predyspozycji i wrażliwości głosowych, rozwijanie twórczej aktywności, kształcenie percepcji słuchowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej, integracja grupy

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

- zajęcia wpływają na rozwój nie tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową
-poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci
-rozwijają pamięć słuchową i wzrokową
-pogłębiają wiedzę o świecie i wzbogacają zasób słownictwa jednocześnie ucząc świadomego odbioru tekstów literackich
(Dalszy ciąg w formularzu)

Opis lokalizacji

Budynek Domu Kultury

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrodzenie dla instruktora 10 miesięcy po 360zł3 600 zł