zadanie nr 109

109. Zakup wyposażenia dla KGW w Zakrzowie


Opis zadania

Zakup nowej zastawy stołowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Koło Gospodyń Wiejskich i Dom Kultury korzystają z zastawy stołowej, która ma ponad 30 lat. WDK są organizowane spotkania różnych grup społecznych i działających na terenie sołectwa, dlatego nowe nie zniszczone i uszkodzone wyposażenie jest niezbędne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1talerze płytkie 23cm, 80szt x 4,20336 zł
2talerze głębokie 23cm, 80szt x 4,00320 zł
3talerze deserowe, 80szt x 2,70216 zł
4bulionówki, 60szt x 5,45327 zł