zadanie nr 105

105. Utworzenie pracowni językowej


Opis zadania

W ramach projektu zostanie: wymalowane sale, zakupione 24 stoliki indywidualne oraz krzesła, biurko i krzesło dla nauczyciela oraz regał na pomoce dydaktyczne. Planuje się zakupić 3 rodzaje pomocy:
- gry rozwijające umiejętność mówienia i poprawnego budowania zdań (gry typu Brain Box, gry językowe, zestaw memory, scenariusze do przedstawień)
- zakup lektur wyznaczonych z wydawnictwa Person
- mapy, plakaty itp.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W czasach gwałtownego rozwoju technologicznego, będziemy mieli możliwość wykorzystania innowacyjnych metod w nauczaniu. Nowoczesna pracownia z indywidualnymi stanowiskami dla ucznia pozwoli skutecznie skupić uwagę ucznia. Salę będzie można konfigurować na wiele sposobów. Zakup pomocy dydaktycznych wesprze proces nauki.

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa im. W.Witosa w Woli Batorskiej, Wola Batorska 597

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1malowanie sali lekcyjnej 1 500 zł
2zakup stolików i krzeseł dla ucznia10 000 zł
3zakup biurka i krzesła dla nauczyciela700 zł
4zakup regału (mebli na pomoce dydaktyczne)2 000 zł
5zakup pomocy dydaktycznych4 800 zł