Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 105

105. Utworzenie pracowni językowej


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa im. W.Witosa w Woli Batorskiej, Wola Batorska 597

Skrócony opis

Zadanie obejmuje utworzenie nowoczesnej pracowni językowej połączonej z remontem sali. W pracowni będą 24 stanowiska dla uczniów, stanowisko nauczycielskie. Konieczny jest zakup indywidualnych stolików, krzeseł, regału oraz pomocy dydaktycznych poprawiających skuteczność nauczania (cd. w formularzu)

Opis projektu

W ramach projektu zostanie: wymalowane sale, zakupione 24 stoliki indywidualne oraz krzesła, biurko i krzesło dla nauczyciela oraz regał na pomoce dydaktyczne. Planuje się zakupić 3 rodzaje pomocy:
- gry rozwijające umiejętność mówienia i poprawnego budowania zdań (gry typu Brain Box, gry językowe, zestaw memory, scenariusze do przedstawień)
- zakup lektur wyznaczonych z wydawnictwa Person
- mapy, plakaty itp.

Uzasadnienie realizacji projektu

W czasach gwałtownego rozwoju technologicznego, będziemy mieli możliwość wykorzystania innowacyjnych metod w nauczaniu. Nowoczesna pracownia z indywidualnymi stanowiskami dla ucznia pozwoli skutecznie skupić uwagę ucznia. Salę będzie można konfigurować na wiele sposobów. Zakup pomocy dydaktycznych wesprze proces nauki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1malowanie sali lekcyjnej 1 500 zł
2zakup stolików i krzeseł dla ucznia10 000 zł
3zakup biurka i krzesła dla nauczyciela700 zł
4zakup regału (mebli na pomoce dydaktyczne)2 000 zł
5zakup pomocy dydaktycznych4 800 zł
Łącznie: 19 000 zł

Zadanie zaakceptowane.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Utworzenie pracowni językowej