zadanie nr 104

104. Wyposażenie boiska Orlik w sprzęt sportowy, a także wymiana zużytych sprzętów znajdujących się na Orliku


Opis zadania

Realizując zadanie doposażenia obiektu sportowego Orlik i wymiana zużytych sprzętów pozwoli na zwiększenie zainteresowania sportem. Należy przede wszystkim wymienić zużyte już piłki do piłki nożnej (zakup 12 sztuk piłek), należy zakupić rakiety do tenisa ziemnego 4 sztuki po 80 ze względu na zainteresowanie tą dyscypliną. Zakup aluminiowych bramek przenośnych w celu lepszego wykorzystania boiska z podziałem na grupy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Celem projektu jest doposażenie obiektu sportowego Orlik. Tak ogromna eksploatacja obiektu sprawi, że sprzęt sportowy szybko się zużywa. Kompleks sportowy służy zarówno dzieciom i grupom nieformalnym, uprawiającym piłkę nożną i inne dyscypliny. Wymiana sprzętu zachęci użytkowników do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i uprawiania sportu.

Opis lokalizacji

Orlik - obiekt sportowy przy Szkole podstawowej w Woli Batorskiej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Doposażenie obiektu w rakiety do tenisa ziemnego320 zł
2zakup piłek do piłki nożnej600 zł
3zakup aluminiowych bramek przenośnych2 080 zł