zadanie nr 103

103. Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach


Opis zadania

Doposażenie placu zabaw i terenu części rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach zostanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku. Harmonogram działań obejmuje czynności związane z złożeniem zamówień na usługi i zakupy, realizację zakupów i montaż urządzeń. Zadanie obejmuje zakup huśtawek, piaskownicy, drabinki oraz zestawów do gry w koszykówkę. Zakupione urządzenia bardzo uatrakcyjnią część rekreacyjną przy szkole, będą służyły uczniom podczas przeprowadzania "zielonych lekcji" w plenerze oraz uatrakcyjnią zajęcia rekreacyjne dla najmłodszych uczniów. Z części sportowo-rekreacyjnej będą mogły korzystać także młodsze dzieci zamieszkujące okolice, które obecnie nie mają w pobliżu żadnego placu zabaw. Doposażone boisko do gry w koszykówkę stanie się miejscem, gdzie okoliczna młodzież będzie mogła aktywnie spędzić swój wolny czas.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja zadania będzie wsparciem działań edukacyjno-wychowawczych szkoły. Dopełni zagospodarowanie terenu przy boisku szkolnym. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni rekreacyjnej, urozmaici czas, który dzieci spędzają na aktywności fizycznej w ramach działania szkoły. Będzie także alternatywą spędzania czasu z młodszymi dziećmi dla mieszkańców Niepołomic.

Opis lokalizacji

Teren przyszkolny należący do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup podwójnej huśtawki z siedziskami typu "deska"2 499 zł
2zakup piaskownicy1 989 zł
3zakup huśtawki typu ważka1 599 zł
4zakup drabinki poziomej1 799 zł
5zakup zestawu do gry w koszykówkę (słup oraz tablica) - 2 sztuki5 118 zł