zadanie nr 100

100. Częściowe wyposażenie pomieszczeń w domu strażaka w Niepołomicach - Podgrabie ul. Sportowa 1B


Opis zadania

Wniosek dotyczy zakupu drzwi wejściowych do domu strażaka oraz uzupełnienie brakujących krzeseł.
1) Drzwi wejściowe 1 szt
2 Krzesła 60 szt.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Wymiana zniszczonych drzwi wejściowych do domu strażaka oraz uzupełnienie brakujących krzeseł. Nowy sprzęt poprawi estetykę i bezpieczeństwo użytkowania

Opis lokalizacji

Dom Strażaka Niepołomice - Podgrabie 32-0005 Niepołomice ul. Sportowa 1B

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup drzwi wejściowych(5106 - 106 zapłacone z własnych środków)5 000 zł
2Krzesła9 000 zł