Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Zajęcia taneczne - balet dla dzieci w DK w Zakrzowie


Lokalizacja

Dom Kultury Zakrzów

Skrócony opis

Prowadzenie zajęć tanecznych, baletowych dla dzieci od lat 6, nieodpłatnych, które uczęszczają na zajęcia dla mażoretek w Domu Kultury w Zakrzowie.

Opis projektu

Zadanie polega na przeprowadzenie w trzech grupach po 10 osób zajęć baletowych przez instruktora baletu. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu po 45 minut, w każdej grupie. Forma nieodpłatna przewidziana dla mażoretek. Zajęcia będą się odbywać od stycznia do grudnia, z przerwą wakacyjną (lipiec, sierpień) na terenie Domu Kultury w Zakrzowie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zależy nam na tym, aby żadne dziecko ani młodzież nie zostały wykluczone ze względu na sytuację materialną rodziny, nie były pozbawione możliwości rozwoju i umiejętności tanecznych.

Zweryfikowany pozytywnie