zadanie nr 96

96. Skarb wiedzy dla Skarbów - Darmowe zajęcia językowe, przyrodnicze, matematyczne dla uczniów i warsztaty kompetencji miękkich dla każdego


Opis zadania

200 h szkoleniowych zajęć z 11 języków obcych oraz treningu personalnego, rozdzielone zgodnie preferencjami uczestników. Dla uczniów SP i gimnazjum zajęcia dodatkowe z matematyki, chemii, biologii. Młodzież i dorośli jako grupa odbiorców szkoleń rozwojowych niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia w pełni darmowe! Projekt przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomoc Bliźnim, SIDUEK oraz UEK Kraków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie pozwoli na rozszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w 11 językach obcych, matematyce i przedmiotach przyrodniczych. Uczniowie zostaną wyposażeni w wiedzę jak się uczyć oraz rozwinięte zostaną ich kompetencję miękkie: umiejętności dyskutowania, planowania pracy i kariery oraz inne. Młodzież i dorośli zostaną wyposażeni w narzędzia niezbędne na rynku pracy i w samokształceniu.

Opis lokalizacji

Dom Kultury w Staniątkach ul. Szkolna, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach ul. Szkolna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zwrot kosztów dojazdu dla lektorów i trenerów (na podstawie faktury bądź umowy)2 000 zł
2Ksero oraz materiały szkoleniowe300 zł