zadanie nr 95

95. Kontynuacja prac przy tworzeniu parku przy osiedlu Park Eko na Jazach


Opis zadania

Od 2016 roku, dzięki zaangażowaniu wielu osób, na terenie 95 arów przy ul. Kruczej powstaje park. Przeobrażenie tego terenu w atrakcyjne dla mieszkańców miejsce, wymaga dużego nakładu środków finansowych. W każdej edycji Budżetu Obywatelskiego udaje nam się pozyskać kolejne środki na jego rozbudowę. Dlatego też, w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłaszamy zadanie, które jest kontynuacją prac rozpoczętych w ramach zadania budżetu obywatelskiego z roku 2016, związanych z utworzeniem Parku rekreacyjno-sportowego, przy osiedlu PARKEKO. Obecnie z parku korzystają głównie dzieci, spędzając czas na placu zabaw. Chcielibyśmy uatrakcyjnić to miejsce również dla młodzieży i osób starszych, stworzyć miejsce do integracji z mieszkańcami, których ciągle przybywa. Zgłaszane w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zadanie, jest skierowane na zakup e (ciąg dalszy w formularzu).

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Na osiedlu Park Eko oraz w najbliższym otoczeniu mieszka bardzo wiele rodzin z dziećmi w różnym wieku, a także osoby starsze. Mieszkańców z roku na rok przybywa. Realizacja zadania uatrakcyjni park i umożliwi aktywne spędzanie czasu na jego terenie oraz bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu z dala od ruchu samochodowego. Wzbogacenie naszego parku o kolejne elementy wyposażenia (cd. w formularzu).

Opis lokalizacji

Teren rekreacyjno-sportowy na ul. Kruczej przy osiedlu Park Eko na Jazach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup oraz zamontowanie elementów małej architektury (min. altana, polana piknikowa itd)45 000 zł