zadanie nr 90

90. Doposażenie boiska na marudach


Opis zadania

brak

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Miejsce rekreacji na Marudach jakim jest plac zabaw, a w nim siłownia zewnętrzna i boisko bardzo służy mieszkańcom.

Opis lokalizacji

Marudy Niepołomice (koło placu zabaw)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1doposażenie boiska (komplet)20 000 zł
2piłkochwyty, bramki lub inne

Załączniki