zadanie nr 84

84. Doposażenie koła wędkarskiego przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej


Opis zadania

zadanie polega na zakupieniu dla koła wędkarskiego El Dorado działającego przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej profesjonalnego pontonu wędkarskiego wraz z silnikiem elektrycznym. Ponton przeznaczony dla min. 4 wędkarzy. Silnik elektryczny zaburtowy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Doposażenie koła wędkarskiego w wymieniony sprzęt pozwoli uczniom szkoły oraz innym osobom biorącym udział w zajęciach na rozwój umiejętności i poznanie różnych technik wędkowania. Wypływanie na większe akweny wodne pozwoli rozwinąć umiejętności łowienia spinningowego i naukę zasad bezpieczeństwa w tego typu akwenach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup profesjonalnego pontonu wędkarskiego z wiosłami i kamizelkami ratunkowymi2 600 zł
2zakup silnika elektrycznego zaburtowego1 800 zł