zadanie nr 83

83. Lodowisko dla mieszkańców


Opis zadania

Projekt przewiduje zakupieni band i wykonanie lodowiska dla mieszkańców

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Nie ma lodowiska

Opis lokalizacji

Kopiec Grunwaldzki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup band i wykonanie lodowiska 20 000 zł